“Kufanele sinakwe uma sizo zwakalisa izikhalo zethu” – Vusi Khoza

Isambane News 58679435_2309959659065856_5662012221895475200_n-300x200 "Kufanele sinakwe uma sizo zwakalisa izikhalo zethu" - Vusi Khoza  Isambane

Udaba ngu: Samukelisiwe Hadebe

uSihlalo we-Economic Freedom Fighters (EFF) kwisifundazwe saKwa-Zulu Natal uMnu Vusi Khoza ube hlanganyele kwiMashi yokulethwa kwezidingo zomphakathi yeService Delivery namhlanje, bephelezele abahlali baseNewcastle bezo zwakalisa izikhalo zabo okubalwa kuzo – ukungaphatheki kahle,ukwentuleka kwamathuba emisebenzi,inkohlakalo kanye nokusweleka kwe-Service Delivery.

Imashi iqale ngaseBMW kumgwaqo omkhulu edolobheni laseNewcastle uAllen Street yafike yama phambi kukamasipala waseNewcastle, lapho uKhoza ebehambisana nabaholi beqembu le-EFF eMajuba ,okubalwa uMnu Sibusiso Sizani,ongusihlalo weEFF eMajuba kanye namalunga eqembu,bezodlulisa khona uhlu lwezikhalazo kuMasipala waseNewcastle.

uKhoza uqhube wathi kunezindawo ezinga phansi kwalo Masipala ezinganawo amanzi,udoti ongaqoqwa ngendlela efanele,ukuqashwa ngendlela engenabo ubulungiswa ngaphakathi kwamasipala kanye nenkohlakalo ehlasele uma kukhishwa uhlelo lwamathenda.

Imizamo yokuxhumana noMasipala kanye nokunikezela kwe – Memorandum akuphumelelanga.uKhoza uthe bazokwakha isu lokuthi uMasipala uyithole i- Memorandum yezikhalazo zokungenzi kahle kwawo lomasipala.

Uqhube wathi bengaba khokhi bentela (Tax) akufanele uma bezo zwakalisa izikhalo zabo bese benganakwa,ngoba kusuke kwaziba ukuba bayeza.

Uphethe ngokuthi beyiqembu le-EFF baku lungele ukuya okhethweni futhi bazo qinisekisa ukuthi badla umhlanganiso,balwele unombolo-1 weSifundazwe saKwa-Zulu Natal nakuZwelonke.

Uthe bazoguqula isimo senhlalo saseNingizimu Afrika kanti nezidingo zabantu bazoziletha.Abakholelwa ekukhishweni kwamathenda kodwa bafuna abantu baqashwe nguHulumeni ukuze wonke umuntu ezothola umsebenzi.

Isambane News 58374545_2309959322399223_6917143047520124928_n "Kufanele sinakwe uma sizo zwakalisa izikhalo zethu" - Vusi Khoza  Isambane
Isambane News 58374434_2309959442399211_379953538811297792_n "Kufanele sinakwe uma sizo zwakalisa izikhalo zethu" - Vusi Khoza  Isambane
Ahaholi be-EFF kanye namalunga eqembu abeyingxenye yemashi
Isambane News 58679435_2309959659065856_5662012221895475200_n "Kufanele sinakwe uma sizo zwakalisa izikhalo zethu" - Vusi Khoza  Isambane

uSihlalo we-EFF kwisifundazwe saKwa-Zulu Natal uMnu Vusi Khoza
Isambane News 58079855_2309959909065831_2004390889773858816_n "Kufanele sinakwe uma sizo zwakalisa izikhalo zethu" - Vusi Khoza  Isambane

Sizani,ongusihlalo weEFF eMajuba
Isambane News 58445018_2270466079941890_7751623569288724480_n "Kufanele sinakwe uma sizo zwakalisa izikhalo zethu" - Vusi Khoza  Isambane
Amalunga e-EFF ngaphandle kwesakhiwo soMasipala waseNewcastle
Isambane News 58373925_2309960179065804_5409642254274920448_n "Kufanele sinakwe uma sizo zwakalisa izikhalo zethu" - Vusi Khoza  Isambane
Isambane News 58381833_2309959175732571_1346609016234573824_n "Kufanele sinakwe uma sizo zwakalisa izikhalo zethu" - Vusi Khoza  Isambane

Izithombe: https://www.facebook.com/EFFKZN

Related posts

Leave a Comment