Luqale ngaphandle kwezihibe uhlelo lokushintshela kwezobuchwepheshe besimanjemanje kwa-Sars

Isambane News 57280442_2314451578773086_6719904246478667776_n-300x200 Luqale ngaphandle kwezihibe uhlelo lokushintshela kwezobuchwepheshe besimanjemanje kwa-Sars  Isambane

Inkampani ebhekelele ukuqoqwa kwemali yentela kahulumeni iSouth African Revenue Services (Sars) ithi luqale kahle ngaphandle kokuphazamiseka uhlelo lwayo lokushintshela kwezobuchwepheshe besimanjemanje.

I-Sars ithi uhlelo lwayo lwemishini emisha ihlanganisa imishini esebenza ngezobuchwepheshe besimanje manje kanye ne Hardware kanye ne Software entsha ye Sars.

iSars ithi lokhu kuyimizamo yabo ukuguqukela ohlelweni lwe digital transformation oluzoqinisekisa ukuthi lwenza umsebenzi wabakhokhi bentela ubelula.

Uma sekuqhubeka uhlelo lokushintsha imishini ye Sars iya ohlelweni olusha kuzophazamiseka uhlelo lwe Sars we eFiling kanye ne App ye Sars.

Ibamba lesikhulu esiphezulu kwa Sars uInthikab Shaik uthi umsebenzi wonke kumele uphothuliwe namhlanje ngehora lesine

U

Related posts

Leave a Comment