Majuba Nursing College

Isambane News 14237511_339410263064321_4362030562879648376_n-300x180 Majuba Nursing College  Isambane

Abafundi base Majuba Nursing College babambe imashi izolo ekseni ebisuka eMadadeni Provincial Hospital iya emagcekeni eskole befuna ukuzwakalisa ukunganakekeleki kwezidingo zabo kanye noku ngahambisani nesivumelwane esabhalwa phansi ngenkathi bezoqala. Bazibone beyi bheke kahle inkulumo yabo ngale nkathi beyethulwa ngo George Miya omele abafundi kwi SRC. Impendulo ezokhombisa inqubekela phambili bazotholwa emva kwezi nsuku eziyi skhombisa zokusebenza

Related posts

Leave a Comment