I Portfolio Comitte likhathazekile ngodlame oluqhubekayo lwemibhikisho yabafundi

Isambane News 14581591_1815126628705586_1694059505031832255_n I Portfolio Comitte likhathazekile ngodlame oluqhubekayo lwemibhikisho yabafundi  Isambane

iPortfolio comitte kwezemfundo ephakeme kanye ne select committee kwezemfundo sebephawulile kusidingo sokuthi kuncengwe abafundi ukuthi babuele emagumbini okufunda.
Lleikomidi likhathazekile ngodlame oluqhubekayo lwemibhikisho yabafundi basemanyuvesi.
Lelikomidi likholelwa ukuthi lemibhikisho isihlangene nobugebengu nokubenga abafundi engcupheni yokuba sengozini.
Aiakomidi likugxekile ukushiswa nokucekelwa phansi kwempahla yasemanyuvesi okubonakale kwenzeka kumakhempasi ahlukahlukene kuleli.
Ukushiswa kwebhilidi eCape Penensula university of Technology bathi akwamukelekanga nje emthethweni.
Loludaba sekuwuba lukazwelonke oludinga imizamo yesizwe sonkana ekutheni sihlangane ukuze kuzotholwa isixazululo.
Kuze kube imanje ikomdi isiyamukele izinyathelo ezilethwe izinhlaka ezahlukahlukene nokubalwa khona umkhandul wamabandla,abazali kusikhungo semfundo ephakeme abasebesenz ekutheni kube nokuthula ukuze kuzoqhubeka ukufunda nokufundisa

Related posts

Leave a Comment