Sehlile isibalo sezingozi zomgawaqo kulamaholi ephasika

Isambane News D4wC9lUWAAAfCQG-300x144 Sehlile isibalo sezingozi zomgawaqo kulamaholi ephasika  Isambane

Udaba: Siyabonga Mthethwa –

Ungqongqoshe wezokuthutha kuzwelonke uDKT Blade Nzimande,uthi izibalo zamanje zehle ngamaphesenti angamashumi amane (40%) uma uqhathanisa nesibalo sezingozi zangalesikhathi samaholi zonyaka odlule.

Unzimande udalule ukuthi ukwehla kwezingozi kwenziwe amaphoyisa abejutshwe ndawo zonke emigwaqeni ukuzoqinisekisa ukuthi abashayeli bezimoto bayayilandela imithetho yemigwayo njengoba kwande ukudaleka kwezingozi zomgwaqo uma kuyisikhathi samaholidi ephasika.

Unzimande ubekhuluma ngesikhathi amaphoyisa omgwaqo enze izivimbamgwaqo eToll Plaza yaseMarianhill KwaZulu-Natal namhlanje ekuseni ebheka ukuthi izimoto zisesimweni esikahle yini sokuhamba emgwaqeni.

Kuzolezizivimba mgwaqo kumiswe izimoto ezingaphuzu kuka-600,kwatholakala izimoto ezilinganiselwa kumaphesenti ayishumi (10%), ebezingekho emimweni esifanele sokuba semgwaqeni kanye nokuthwala abagibeli.

Isambane News D4wC9lUWAAAfCQG-1024x490 Sehlile isibalo sezingozi zomgawaqo kulamaholi ephasika  Isambane

Unzimande ngenkathi ekhuluma nabezindaba kwizivimbamgwaqo eToll Plaza yaseMarianhill,Kwa-Zulu Natal.

Isithombe: Twitter (Road Traffic Management Corporation.)

Related posts

Leave a Comment