U Winnie Madikizela Mandela uthi ukungabibikho kwemisebenzi kwintsha yakuleli kuyingozi enkulu.

Isambane News 14462875_346840668987947_6598873056778043372_n-300x169 U Winnie Madikizela Mandela uthi ukungabibikho kwemisebenzi kwintsha yakuleli kuyingozi enkulu.  Isambane

uMadikizela Mandela ubekhuluma izolo kusithangami sezindaba e Orlando West e Vilakazi street.
Uthi yize ukungabibikho kwemisebenzi kuyisihlava esihlasele umhlaba wonke kodwa la eningizimu Africa kudalwa umlando wezwe lakuleli.
Uthi lena bekuyinkundla lapho khona kudingidwe udaba lokungabibikho kwemisebenzi kwintsha kanye nokufunda ukuthi intando yeningi iluxazulula kanjani loludaba.
uMadikizela Mandela uthi kuyadabukisa ukuthi intsha yakuleli iphansi phezulu iyabhikisha ifuna imfundo yamahhala.
Khonamanjalo…
uMadikizela Mandela uphinde wasebenzisa lenkundla ukudlulisa umyalezo kuhulumeni wakuleli ukuthi kuyaphoqa ukuthi wakhiwe kabusha ngeke bathule bashaye ngathi ababoni ukuthi izinto azihambi kahle.
uMadikizela Mandela uphinde wanxusa iqembu le ANC ukuthi liphinde libuyekeze I freedom charter ecacisa ngokusobala ukuthi iminyango yemfundo ivulekile kubona bonke abantu njengalokhu namhlanje amanyuvesi elwisana nemfundo yamahhala.
Uthi ngenkathi iANC ithatha izintmabo zombuso ngonyaka ka 1994 babazi kahle ukuthi ezemfundo azizukubalula

Related posts

Leave a Comment