Ubhuti omncane ka Ayanda Ncwane Usengumqondisi wenqephu

Isambane News Picture9-200x300 Ubhuti omncane ka Ayanda Ncwane Usengumqondisi wenqephu  Isambane
Isambane News Picture9-200x300 Ubhuti omncane ka Ayanda Ncwane Usengumqondisi wenqephu  Isambane
uPhupho Gumede
ongumqondisi wengqephukwi-Mamas and Papas Magazine nakwi Essay of Africa Magazine.

SamaJobe Zulu
ETHEKWINI – ULANDELA amaphupho akhe futhi ikusasa libukeka limkhanyela uPhupho Gumede (19)ongowesihlanu aphinde
abe ngowokugcina ezinganeni zakwaGumede okuzalwa
khona no-Ayanda Ncwaneongumfelokazi wesilomosomculi wowokholo
esingasekho uSfiso Ncwane.

Ungumqondisi wengqephu kwi-Mamas and Papas Magazine nakwi Essay of
Africa Magazine. Ebuzwa abe Sambane News ukuthi
wangena kanjani,uthi wayegqokise u-Ayanda ezovela ephepheni
elingaphambili kulamabhuku bathanda indlela ayingenela ngakhona ingqephu basebecela ukusebenzisana naye.

UPhupho owenza unyaka wokuqala ezifundweni ze-Bachelor of Arts enyuvesi yase-Johannesburg, uthi umuntu abukela kuyena uKimKardashian West.Ebuzwaukuthi ngobani, “Abantu abaningi abakuboni lokhu,uyisibonelo esihle futhi usebenza kanzima.

Ubezigqokisela uParis Hilton noNicole Ricthie nje kodwa manje
usedume umhlaba wonke.

Ungumuntu ogqugquzelayo uma kuza ngakwezemfashini kanti futhi Magazine enekhava yakhe idayisa kakhulu,”kubeka yena. Ebuzwa
ngezithinta ezothando akafunanga ukwenaba kakhulu kodwa ukubeke kwacaca ukuthi abukho ubudlelwane abubona. Uthe ukhona amthandayo njengawo wonke umuntu uyaba nesithandwasenhliziyo, wale waphetha
ukuphumela obala ngaye.

“Angeke ngikwazi ukusho
ukuthi ubani ngenxa yokuthi siyazana naye, ngakho-ke kungaba kubi uma sengithola ukuthi yena akazizwa ngendlela mina engizizwa
ngayo,” kuqhuba yena.

Uthi isizathu sokuthi angabi nabo ubudlelwano Ucabanga ukuthi kungenxa yokuthi akukenzeki nokuthi-ke unake isikole namaphupho wakhe.

UPhupho unabalandeli abangu-22 000 enkundleni yezokuxhumana lapho
ebonakala khona efaka izithombe nabantu abadumile.

Uthi angakujabulela ukwenza i-VOGUE futhi uzoyenza,nokuba ngumphathi wamaSAMA noma agqokise umuntu ozohamba i-Met Gala Stairs noma kube nguye uqobo.

Related posts

Leave a Comment