“UBUMNANDI YINTO YOKUGCINA” – SIBIYA

Isambane News FB_IMG_15093513756245119-300x300 "UBUMNANDI YINTO YOKUGCINA" - SIBIYA  Isambane

Isambane News FB_IMG_15093527963503848 "UBUMNANDI YINTO YOKUGCINA" - SIBIYA  IsambaneAndile Mthembu –
Umculi ongaconsi phansi kulezinsuku uMalahle Sibiya wodume lengoma “Imikhuba yase Yadini” ushiye abantu besafuna impinda osukwini lwangoMngqibelo kumcimbi kaMaskandi ubuhlelwe u-Andile “mzimba okhal imali”Dlamini obizwa ngokuthi “ukuthula Maskandi festival” ububanjelwe ehholo elikhulu iBarath eThekwini.

UMalahle emva kokudlalela abalandeli ingoma yaseYadini ube esecacisa ukuthi empeleni lengoma udlulisa umyalezo kubobonke abantu abasebasha ekutheni baqale befunde ngaphambi kokuthi befuna ubumnandi”,Lengoma yaseYadini angibhekisile kuphela eYadini kodwa ngibhekise kuthina bantu abasha ,siyakhishwa emakhaya kuthiwa asiye kofunda masesifika ekhungweni ephezulu sikhohlwe ilokho esikuzele ekoleni sijahe ubumnandi,angisho ukuthi ziyabheda izindawo zobumnandi kodwa asenze esikuthunyelwe kuqala,asingahlali nabantu abanemali nabadumile sisazama ukuhlanganisa impilo,angifunde kuqala ngibenemali yami emvakwalokhu sengabugjjimela ubumnandi,abazali bethu bathatha imali zokugcina besikhokhela ezikoleni kufanele nami ngicabange kahle ukuthi ngizimisele ngingaphiki nobumnandi,”kusho uSibiya.

Isambane News FB_IMG_15093513756245119 "UBUMNANDI YINTO YOKUGCINA" - SIBIYA  IsambaneUMalahle uqale ukucula ngonyaka ka 2012 kanti usekhiphe ama Album amathathu selokhu efikile endimeni kaMaskandi.

Related posts

Leave a Comment