Uhulumeni usenxuse ababhikishi ukuthi bahloniphe imithetho yokubhikisha.

Isambane News 14915588_1824725427745706_3729563904486156887_n-300x300 Uhulumeni usenxuse ababhikishi ukuthi bahloniphe imithetho yokubhikisha.  Isambane

Uhulumeni usenxuse ababhikishi ukuthi bahloniphe imithetho yokubhikisha.
Uhulumeni uthi isizwe saseningizimu Africa sivulelekile kuntandoyeningi.
Njengalokhu bonke abantu benelungelo lokubhikisha bayagqugquzela ukuthi bahambisane nemithetho yakho ukubhikisha bengacekeli phansi impahla uma kubhikishwa.
Izakhamizi ziyagqugquzelwa ukuthi zibambisane nohulumeni ekuxazululeni izinselelo ezikhona ukuze kuzozuzwa umbono ka 2030 ngokusebenzisana ngokubambisana ukuze kuyiwe phambili.
Ababhikishi ebebebhikisha edolobheni lase Tshwane beqembu le EFF sebengene egaraji lakwa BP esitolo bazitapela ukudla nokunye balishiya lisesimeni esingesihl

Related posts

Leave a Comment