Ukuba khona komkhosi womhlanga kuyanconywa kakhulu kuleli

Isambane News FB_IMG_14735256593451981-300x169 Ukuba khona komkhosi womhlanga kuyanconywa kakhulu kuleli  Isambane

Lomcimbi womkhosi womhlanga umcimbi owenzeka minyaka yonke lapho khona izintombi nto eziphuma ezindaweni ezahlukahlukene kuleli zisuke zibuthene khona.

Lomcimbi womhlanga ungoweminyaka engamashumi amathathu nambili (32), wenzeka esigodlweni saseNyokeni kwaNgongoma enyakatho nesifundazwe sakwaZulu-Natal lapho izintombi zisuke zinikeza uHlanga lomhlabathi uhlanga.

Umcimbi womhlangaIsambane News IMG_20160910_184311 Ukuba khona komkhosi womhlanga kuyanconywa kakhulu kuleli  Isambane unconywa ngeminye yamaqhinga okuqeda ukukhulelwa kwamantombazane asemancane nokuwafundisa ukuziqhayisa ngesiko lawo.

Inkosazana yasebukhosini buka Zulu u Nomcebo unikeze I silo samabandla umhlanga esigodlweni kanti I silo samandla inkosi u Goodwill Zwelithi nguyena obethula inkulumo.

Kulonyaka akuzange kuqhubeke ngaphandle kwezihibe ngoba amabhasi amabili abethwele izintombi nto aboshiwe akhishwa emgwaqeni ngoba ebebonakala ukuthi awakulungele ukuba segwaqeni.

Lomcimbi womhlanga ubuhanjelwe iNkosi uMangosuthu Buthulezi nanye nezinkulungwane zabantu eziphuma ezindaweni ezahlukene kuleli.

Related posts

Leave a Comment