Umholi we IFP ukhala ngamakhansela asemasha agijimisa ukuthenga izimoto zikanokusho

Isambane News MB-formal1-225x300-225x300 Umholi we IFP ukhala ngamakhansela asemasha agijimisa ukuthenga izimoto zikanokusho  Isambane

Umholi we IFP Umtwana uMangosuthu Buthelezi uthi akufanele ukuthi amakhansela ikakhulu lawo asemasha agijimise ukuthenga izimoto esikhundleni sokuthi ngabe agijimisa ukuletha intuthuko emphakathini.

Uthi lamakhansela amanye ajaha ukuthenga izimoto zikanokusho ngenhloso yokubukwa bese agcina angelethanga ntuthuko emphakathini.

Uthi thina siyindlu emnyama sinomqondo wokuthanda ukubukwa futhi sifuna uma sinezikhundla ezithile kubonakale njengoba lamakhansela asemasha ejaha ukuthenga izimoto bese ekhohlwa ukuletha intuthuko ngoba umsebenzi ugcina ungaphumeleli ngenxa yokuthi bagijimisa ukukhazikhazi nokuthandwa ukubukwa.

Related posts

Leave a Comment