umphakathi uyanxuswa ukuba wonge amanzi

Isambane News images-1-1 umphakathi uyanxuswa ukuba wonge amanzi  Isambane

Umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle uthi izimvula zakamuva nje azanele ukuthi sezingaqeda isimo sesomiso esikhona njengamanje.
Umnyango uthi lapho kugcinwa amanzi kazwelonke amadamu ayaqhubekla nokwehla okanye nokuphelelwa amanzi isonto nesonto.
Ovela kumnyango wezamanzi uSputnik Ratau uthi basaqhubeka nokunxusa umphakathi ngobubanzi ukuthi wonge amanzi njengalokhu nesimo semvula sithembisa ngathi ziningi izimvula ezisalindelekile.
uRatau uthi umnyango uzoqhubeka nokuqapha amadamu akhona angu 211 njalo ngamasonto.
Uthi bazokubeka kucace emphakathini ukuthi amazinga amanzi emadimini ayaqhubeka nokwehla ngo 1% ngakho ke isimo sesomiso sisayinkinga namanje

Related posts

Leave a Comment