UNdunankulu wase-KZN uMnu Sihle Zikalala unxusa abantu ukuba balandele umthetho we-Lockdown | Isambane News

Isambane News 93702689_2987151088039836_920837590943268864_o-300x300 UNdunankulu wase-KZN uMnu Sihle Zikalala unxusa abantu ukuba balandele umthetho we-Lockdown | Isambane News  Isambane

Udaba ngu: Samukelisiwe Hadebe

UNdunankulu waKwazulu Natal uMnu Sihle Zikalala kanye noMnyango wezempilo seqinisekise ukuthi bangu 587 abantu abanegciwane le coronavirus KwaZulu Natal, babengu 1018 e-Gauteng kanti e-Western Cape bangu 717 abantu abano bhubhane le coronavirus.

Izibalo zabantu abanaleli gciwane ngezifunda zimi kanje:
Amajuba-8
King Cetshwayo-11
Harry Gwala-1
Ilembe-26
Ugu-15
UMgungundlovu-46
Umkhanyakude-21
UMzinyathi-2
Uthukela-19
Zululand-2
Ethekwini-383

Total 534

U-Zikalala unxuse abantu ukuba balandele umthetho ebekiwe njengoba kuqhubeka ilockdown , bahlale emakhaya baphinde bageze izandla ngamanzi anensipho. UZikalala uthi izoqina imithetho ye lockdown kusukela kusasa eThekwini njengoba inezibalo eziphezulu zabantu abanegciwane le coronavirus.

Isithombe sicashunwe ku: https://www.facebook.com/KZNGOV/

Related posts

Leave a Comment