Uyayihlaba uyayihlikiza eyama “Slay Queens” nama “Slay Kings” obaziwa njengomunye wabo

Isambane News WhatsApp-Image-2018-06-18-at-23.55.04-300x300 Uyayihlaba uyayihlikiza eyama "Slay Queens" nama "Slay Kings" obaziwa njengomunye wabo  Isambane

SamaJobe Zulu – Uyigxeka ngandlela zonke eyama-Slay Queens nama-Slay Kings owaziwa njengomunye wabo, uBonginkosi Memela (22) wase-Bulwer endaweni yase-Centocow osezinze eThekwini ngenxa yomsebenzi nemfundo. UMemela uqhuba izifundo zakhe kwi-Office Management and Technology njengoba ethweswe iziqu kuwona lonyaka. Ufunda eNyuvesi yaseThekwini ophikweni olukhona eThekwini e-Ritson Campus.

Nakuba izithombe zakhe enkundleni yezokuxhumana i-Instagram, zikhomba ukuthi ungomunye wama-Slay Kings kodwa uyakuphika lokho. Uthi ugqagqene kakhulu nalelo zinga le mpilo, futhi uthi abazibiza kanjalo kungenxa yokuthanda izinto. “Ngokwami ukubona ngicabanga ukuthi kungenxa yesikhathi esiphila kusona, lapho kulindeleke lukhulu akukhathaleki noma siyakwazi ukukuthola lokho inqobo nje uma umuntu ekwazile ukufika ezingeni labangani bakhe naye wabukisa ngokubizayo. Ukuthanda izinto nje nokuhluleka ukulinda umuntu aze aphile impilo ekungasiyo eyakhe nengamfanele,” kubeka yena.

Esephetha-ke uthe, “Mina angisiye omunye wabo, angikafiki kulelo zinga kodwa-ke ngibukeka njengomunye wabo futhi kuyangifanela,” esho.

Related posts

Leave a Comment