UZandile Gumede uthi umkhandlu wakhe weseka uMongameli uJacob Zuma.

Isambane News zandile2-300x174 UZandile Gumede uthi umkhandlu wakhe weseka uMongameli uJacob Zuma.  Isambane

Usihlalo we ANC ophinde abe ngusodolobha weTheku uZandile Gumede uthi umkhandlu wakhe weseka uMongameli uJacob Zuma ngokugcwele futhi bazimisele ukwenza noma yini njengomkhandlu ukuvikela isithunzi sikaMongameli.

I-ANC eThekwini ibenemashi yokweseka uMongameli izolo kanti lemashi ibihanjelwe amalungu esigungu esiphezulu aseThekwini.

U Gumede uthi uMongameli kufanele ahlonishwe futhi avikelwe,yilokho umkhandlu okwenzayo ukuvikela umholi wabo.

U Gumede uphethe ngokuthi uZuma unguMongameli futhi uzohlala enguMongameli aze aqede isigaba sakhe,ngakhoke akekho ozovimba uMongameli ukuba abe ngumholi.

Related posts

Leave a Comment