Uzinqume umunwe ovotele iqembu abengalifuni ngephutha

Isambane News 106518097_3450df69-f580-4bfd-b77c-ca2ba52919c4-300x169 Uzinqume umunwe ovotele iqembu abengalifuni ngephutha  Isambane

Udaba: Ntobeko Makhaye

Umnuz Pawan Kumar wase-India uzinqume umunwe emvakokuvotela iqembu abengalifuni ngephutha.

Lendoda ibika ukuthi ididwe imishini yaze yavotela iqembu engalifuni.

Ngokubeka kwakhe uthi “ubengazitsheli ukuthi nangelilodwa ilanga uyoke ayivotele lenhlangano”.

Uvele wahlulwa nawukuzibamba emva kokubona lesisehlo asenzile wavele wazinquma umunwe wakhe.

Uvotele enye inhlangano ngephutha ephethwe uNdunankulu wezwe uNarendra Modi,igama lalenhlangano i-AFP.

Emva kwalesisehlo salendoda sishiye abaningi bemangele.

Isambane News 106518097_3450df69-f580-4bfd-b77c-ca2ba52919c4-1 Uzinqume umunwe ovotele iqembu abengalifuni ngephutha  Isambane

Umnuz Pawan Kumar wase-India uzinqume umunwe emvakokuvotela iqembu abengalifuni ngephutha.

Related posts

Leave a Comment