Zibalelwa ku 403 izikole ezicekelwe phansi kuleli njengoba kuqhubeka iLockDown | Isambane News

Isambane News Screenshot_12.width-800-300x162 Zibalelwa ku 403 izikole ezicekelwe phansi kuleli njengoba kuqhubeka iLockDown | Isambane News  Isambane

Zibalelwa ku 403 izikole ezicekelwe phansi kuleli selokhu kwamenyezelwa ukuvalwa kokusebenza kweZwe.

Isifundazwe iKwazulu Natal inezikole ezingu 34 ezicekelwe phansi kwase kwebiwa nezinsiza zokufunda. UMnyango wezemfundo usuzwakwalise ukukhathazeka mayelana nalezigameko.

UNgqongqoshe wezemfundo eyisisekelo uNkz Angie Motshekga usekushayele ihlombe ukuboshwa kwabantu abangu 44 abayamaniswa nalezigameko eGauteng.

Kusenjalo uNgqongqoshe weZemfundo KZN uMnu Kwazi Mshengu uthi bazocela uphiko lakwa SAPS libasize ukulwa nalesenzo,nathi bazophinde bafake onogada abazoqapha isimo ezikoleni .

Isithombe sicashunwe ku: https://www.jacarandafm.com/

Related posts

Leave a Comment