ZIZOWUKHOMBA ONOTSHWALA IZIKOLE EZIBHACAZILE ZIKAMATRIC

Isambane News 26231494_1774903565915347_5422702654545075190_n-300x200 ZIZOWUKHOMBA ONOTSHWALA IZIKOLE EZIBHACAZILE ZIKAMATRIC  Isambane

Andizo Mthembu –

UNgqongqoshe wezemfundo esifundazweni saKwazulu Natal uMnuz Mthandeni Dlungwane usephonsele inselelo enkulu izikole okungaphasanga ngisho umfundi oyedwa kuzona wathi uzothathela othishanhloko izinyathelo ezinqala.

Izikole okungaphasanga muntu kuzona singabala Ngwaga Combined eZululand,Thandayiphi Secondary kwiLembe,Dundubala Secondary eMkhanyakude.

UDlungwane uthi bazozihambela lezikole bathole imbangela yokuthi kungaphasi ngisho umfundi oyedwa”Sizofika qathatha kubona ngoba kumele baphendule,akukwazi ukuthi kungaba nemiphumela emibi kanje ekubeni kunezinhlelo zokuphucula imiphumela,”kusho uDlungwane.

Kulonyaka ka 2017 sinyukile isibalo sokuphasa kwabafundi baKwazulu Natal njengoba sibe ku 72% ,isibalo sokuphaswa kwezibalo sinyukile njengoba siwu 41.5% sisuka ku 37% kanti nezinga lokuphaswa kwesayensi kunyukile libe 65% kanti ngonyaka odlule beliku 57%.

Khonamanjalo isifunda uMgungundlovu yisona esihambe phambili sashaya ezinye ezingu 12 kulesisifundazwe ngo 81.5% ,kwathi Amajuba alala isibili ngo 80.5%,isifunda esibhacazile nesilale emsileni iZululand ngo 64%.

Kulonyaka ka 2018 uNgqongqoshe uthe bafisa izinga lokuphasa linyuke kakhulu.

Related posts

Leave a Comment